Werkwijze

Wilt u tijdens of na het kennismakingsgesprek verder met Inspired By… Coaching, dan wordt invulling gegeven aan de volgende stappen en onderwerpen:

Stappen:

 1. Visie ontwikkelen: wat vindt u echt belangrijk >> hoe wilt u verder met uw leven !??
 2. Stellen van doelen en termijnen waarbinnen u die wilt bereiken
 3. Beschrijven van wensen, talenten, kansen, blokkades
 4. Ontwikkelen realistisch haalbaar plan
 5. Klankborden, monitoring, coaching
 6. Realisatie of bijstelling doelen en termijnen
 7. Evaluatie

Onderwerpen:

 1.  Op een kruispunt in uw leven >> hoe wil ik verder !??
 2.  Wat vind ik nu echt belangrijk
 3.  Hoe bereik ik mijn doelen
 4.  Hoe overwin ik blokkades
 5.  Wie kan mij helpen