Referenties

Dit zegt men over Inspired by… Coaching

Elsbeth

Tijdens het intakegesprek heb ik Ger voor het eerst ontmoet en besloten hem te vragen mij te helpen met mijn financiën en schuldpositie. Fijn dat hij voor de intake naar mij gekomen is, zodat ook mijn maatschappelijk werker er bij kon zijn.

Gelukkig had ik toen werk in de horeca en daarmee perspectief om mijn vaste lasten en schulden te betalen. Ger heb ik gemachtigd budgetbeheer voor mij te doen. Praktisch betekent dit dat hij gemachtigd is betalingen op mijn salarisrekening te doen, ook richting mijn leefgeld en spaarrekening. Door de bankafschriften die ik ontvang, houd ik zelf maandelijks goed zicht op wat er op mijn rekeningen gebeurt. Ger heeft mijn vragen altijd goed beantwoord en hij is voor zover mogelijk tegemoetgekomen aan mijn wensen. Ook heeft hij in spoedeisende situaties snel gereageerd en daarmee bijgedragen aan de oplossing.

Het heeft mij zeker in het begin de nodige rust gegeven, dat een betrouwbaar gebleken persoon de betalingen voor mij deed en betalingsregelingen heeft getroffen voor mijn achterstanden (huur) en schulden. Later heeft Ger in een meer coachende rol mij begeleid naar het moment waarop ik mijn financiën weer zelf kan beheren omdat ik het vertrouwen heb opgebouwd nu beter toegerust te zijn om dit goed te doen. Fijn dat het moment waarop ik mijn eigen financieel beheer voer in goed onderling overleg gekozen is, pas toen zowel Ger als ik er vertrouwen in hadden dat ik zelfstandig mijn geld goed zou beheren. Ger heeft mij gevraagd nog ½ jaar mee te kijken op mijn rekeningen en hierna volgt een evaluatie. Onlangs heb ik van hem al het signaal ontvangen dat hij zich verheugt in hoe ik mijn rekeningen beheer en zelfs al heb gespaard !! Inmiddels woon ik zelfstandig en combineer ik een baan en een studie. Zelf ben ik ook zeer positief over hoe het nu gaat.

Ger onderscheidt zich door zijn persoonlijke, betrokken benadering. Dit zonder met de vinger te wijzen of te oordelen. Hij gaat naast je staan om met elkaar de weg te gaan om de gestelde doelen te halen. Vooral in een periode waarin ik in een dip zat en niet meer reageerde op zijn voice- en e-mailberichten, heeft hij niet los gelaten, is hij niet boos geworden op mij, maar heeft hij keer op keer helder gecommuniceerd wat ik moest doen. Gelukkig heb ik net op tijd zelf weer verantwoordelijkheid genomen voor mijn aandeel, zodat wij met elkaar verder konden en ik inmiddels (op een kleine studieschuld na) schuldenvrij ben.

Resumerend heb ik Ger leren kennen als een integere, betrokken professional, die ik van harte kan aanbevelen om nieuwe cliëntsituaties ten goede te keren.

Indien gewenst ben ik bereid mijn ervaring met Ger en het bereikte resultaat persoonlijk toe te lichten.

Natalie

Bij mij kom je over als iemand die echt een mensenmens is. Zich in kan leven. Niet oordeelt. Meedenkt, dus oplossingsgericht is. Veel kennis heeft op diverse vlakken. En uiteraard met de tijd mee gaat.

G. Kanis

Beste Ger,

In de afgelopen jaren heb ik je leren kennen als een betrokken persoon die echte interesse heeft in een ander. Onze gesprekken zijn altijd open en in positieve zin confronterend. Je onuitputtelijke energie en geloof helpt bij het denken in mogelijkheden, in plaats van in problemen. Naar mijn mening draagt een coach bij aan het inzien en accepteren van onzekerheden, maar ook van kwaliteiten. Het zou voor iedereen goed zijn om zo nu en dan naar zichzelf te kijken en de confrontatie aan te gaan. Door dit met een coach te doen kun je mooie resultaten bereiken.

Vanuit mijn ervaring ben ik ervan overtuigd dat jij het verschil kan maken.