Privacyverklaring

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Inspired By…, gevestigd aan Liendenhof 88 1108 HD Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. We hechten veel waarde aan de bescherming en veiligheid van uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Inspired By… verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Inspired By… verwerkt mogelijk bijzondere en/of gevoelige gegevens die u verstrekt tijdens contacten en trainingen om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening van Inspired By…. We hechten er dan veel waarde aan om hier vertrouwelijk en integer mee om te gaan.

Inspired By… verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze e-mails
– Deelname aan Coaching
– Het afhandelen van uw betaling

Hoelang we persoonsgegevens bewaren
Inspired By… bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Delen van persoonsgegevens met derden
Inspired By… verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de doelen waarvoor ze bestemd zijn of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U kunt te allen tijde verzoeken om uw gegevens in te zien, te wijzigen of definitief te verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Inspired By… neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Inspired By…

Privacy beleid

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid. Bekijk daarom regelmatig deze privacy verklaring voor een update. Deze privacyverklaring is de versie: juni 2018

Als u vragen of opmerkingen heeft
Kunt u contact opnemen met Inspired By…