Budgetbeheer

Meer dan 10 jaar ervaring met
inkomensbeheer en schuldbemiddeling voor particuliere en zakelijke relaties

Inspired By… Coaching helpt mensen in de leeftijd tussen 20 en 40 jaar, die moeite hebben financieel het einde van de maand te halen. Doel is structureel een betere balans tussen inkomsten en uitgaven te realiseren en zo preventief schulden te vermijden. Om dit te bereiken wordt in overleg met cliënt een Budgetplan en Plan van Aanpak opgesteld, waarna invulling gegeven wordt aan klankborden, monitoring en coaching om het gestelde doel te halen. Inzet van Inspired By… Coaching wordt afgesloten met een Evaluatie.

Coaching

Indien u helder zicht wilt krijgen op inkomsten, uitgaven en eventuele schulden en hierover wilt klankborden om gestelde doelen te halen of aan te passen. Deze optie biedt meerwaarde bij financiële keuzes vanuit uw actuele realiteit. Ook wenselijk als u nu al weet dat financiële perspectieven in de toekomst wijzigen of u hierop wilt anticiperen. Afhankelijk van uw situatie kan één of enkele consult(en) voldoende zijn om het gewenste resultaat te bereiken.

Budgetbeheer

Indien u de zorg voor uw betalingen wilt uitbesteden is budgetbeheer een optie. Praktisch betekent dit voor particulieren dat u een machtiging geeft betalingen op uw rekening te doen. De rekening waarop u uw inkomsten en toeslagen ontvangt, wordt in budgetbeheer gegeven. U ontvangt leefgeld op een aparte rekening en indien mogelijk wordt er gespaard.

U houdt zelf maandelijks goed zicht op wat er op uw rekeningen gebeurt. Voor zover mogelijk wordt invulling gegeven aan uw wensen en extra gestort bij voldoende saldo. Geen knellend maar realistisch scenario, dat vooraf in overleg met u gekozen wordt en voor zover mogelijk rekening houdt met uw persoonlijke situatie en wensen. Resultaat is een budgetplan dat dient als kader voor uw inkomsten en uitgaven. Indien uw situatie wijzigt, wordt het budgetplan aangepast aan de actuele situatie. Uw eventuele schuldeisers worden benaderd om mee te werken aan voor u haalbare betalingsregelingen.

Voor zakelijke relaties wordt in overleg met u maatwerk overeengekomen.