Inspired by… Coaching

Coaching bij Levensvragen & Budgetbeheer
Inspired By… Coaching helpt mensen in de leeftijd tussen 20 en 40 jaar, die moeite hebben financieel het einde van de maand te halen. Doel is structureel een betere balans tussen inkomsten en uitgaven te realiseren en zo preventief schulden te vermijden. Om dit te bereiken wordt in overleg met cliënt een Budgetplan en Plan van Aanpak opgesteld, waarna invulling gegeven wordt aan klankborden, monitoring en coaching om het gestelde doel te halen. Inzet van Inspired By… Coaching wordt afgesloten met een Evaluatie.

Vanuit ruime ervaring met issues op het gebied van relaties, werk en financiën, kan Inspired By… Coaching bijdragen aan het realiseren van doelen voor uw leven. Werkend vanuit de visie dat ieder mens kostbaar en uniek is, wordt hierbij aangesloten bij uw persoonlijke wensen, mogelijkheden en blokkades. Oprechte interesse in mensen en hun mogelijkheden is hierbij een kernkwaliteit van Inspired By… Coaching.

Indien u interesse heeft, volgt een kennismakingsgesprek.

Werkwijze

Wilt u tijdens of na het kennismakingsgesprek verder met Inspired By… Coaching, dan wordt invulling gegeven aan de volgende stappen en onderwerpen:

Tarieven

Voor het kennismakingsgesprek betaalt u niets. Overige tarieven worden in dit gesprek besproken met u. U betaalt per consult, zolang u dit wilt.

Visie ontwikkelen

Hoe wilt u verder met uw leven !??

Stellen van doelen

en termijnen waarbinnen u die wilt bereiken.

l

Beschrijven van kansen

talenten, wensen, blokkades.

Ontwikkelen plan

dat haalbaar en realistisch is.

Referenties

Ger heeft mijn vragen altijd goed beantwoord en hij is voor zover mogelijk tegemoetgekomen aan mijn wensen. Ook heeft hij in spoedeisende situaties snel gereageerd en daarmee bijgedragen aan de oplossing. Ger onderscheidt zich door zijn persoonlijke, betrokken benadering. Resumerend heb ik Ger leren kennen als een integere, betrokken professional, die ik van harte kan aanbevelen om nieuwe cliëntsituaties ten goede te keren.

– Elsbeth

Bij mij kom je over als iemand die echt een mensenmens is. Zich in kan leven. Niet oordeelt. Meedenkt, dus oplossingsgericht is. Veel kennis heeft op diverse vlakken. En uiteraard met de tijd mee gaat.

– Natalie

In de afgelopen jaren heb ik je leren kennen als een betrokken persoon die echte interesse heeft in een ander. Onze gesprekken zijn altijd open en in positieve zin confronterend. Het zou voor iedereen goed zijn om zo nu en dan naar zichzelf te kijken en de confrontatie aan te gaan. Door dit met een coach te doen kun je mooie resultaten bereiken. Vanuit mijn ervaring ben ik ervan overtuigd dat jij het verschil kan maken.

– G. Kanis